Pla de Màrqueting “Healthy soft-drink”

Tenim com a objectiu el llançament d’una línia de begudes saludables i que resultin atractives per tots els consumidors de refrescs i sucs tradicionals, que habitualment contenen uns alts continguts en sucre i altres additius químics.

fruit-water-splash-wallpaper


PRIMERA FASE: Diagnòstic de la Situació de l’Empresa

Com a punt de partida, en una primera fase, farem un Diagnòstic de la Situació de la nostra Empresa, a partir de l’anàlisi de la nostra situació interna alhora que de la situació externa.

Per portar a terme l’anàlisi intern, farem servir el mètode DAFO, per tal d’identificar quines són les DEBILITATS, AMENACES, FORTALESES i OPORTUNITATS. També tindrem en compte els Aspectes Productius, els Aspectes Comercials, els Aspectes Organitzatius i Financers, i els aspectes relacionats amb les Actituds dels Directius de l’empresa.

L’anàlisi extern el farem tenint en compte el comportament del MACROENTORN (entorn econòmic; entorn demogràfic; entorn tecnològic; entorn polític-legal i entorn sociocultural); de la DEMANDA (mercat actual; taxa de creixement dels darrers anys; taxa de creixement prevista pels propers anys; segments de mercat ja existents; distribució geogràfica de les vendes; estacionalitat i cicles de vendes; i cicle de vida en que es troba la demanda global del producte); COMPORTAMENT DELS CLIENTS (motivacions, llocs i freqüència de compra; consums habituals; actituds vers els productes alternatius; persones que participen en el procés de compra); ESTRUCTURA DE LA COMPETÈNCIA (competidors actuals; nous competidors que puguin aparèixer; productes substitutius; proveïdors i distribuïdors).


SEGONA FASE: Fase Estratègica

OBJECTIUS:

Penetrar en el segment de mercat de les begudes sense alcohol, que van des dels refrescs fins els sucs. Posicionar les nostres begudes en supermercats, centres d’esport, centres d’oci, altres.

ESTRATÈGIES:

Per tal d’assolir els objectius abans esmentats, volem que la nostra cartera de clients potencials sigui el més amplia possible, posicionant-nos no únicament en supermercats i grans superfícies, sinó també situant el nostre producte en altres llocs de venda, com poden ser centres esportius i d’oci, estacions de transport públic, etc.

Un cop assolit aquest primer pas de la nostra estratègia volem, a més de captar nous clients, fidelitzar aquells que ja són consumidors dels nostres productes. Considerem que aquest aspecte serà una part important dintre de la Promoció. Altres aspectes del Màrqueting Mix a tenir en compte seran: el Preu (hem de ser capaços d’oferir un producte de gran qualitat a preus molt assequibles), el Producte (els nostres clients han de saber que estan comprant quelcom més que una beguda per satisfer les seves necessitats) i finalment la nostra Posició (com hem comentat abans, tenim la voluntat d’estar presents en llocs molt diversos, per tal d’arribar al màxim número de clients possibles).

Marketing Mix 001


TERCERA FASE: Fase Operativa

PLANS D’ACCIÓ:

Després de decidir quina serà la nostra estratègia per tal d’assolir els objectius que ens hem fixat per tal de tenir èxit en el llançament del nostre producte, arriba el moment de situar-nos al terreny pràctic i escollir les tàctiques que farem servir i definir els plans d’acció (també coneguts com “Programa de Màrqueting”.

De manera genèrica, per cadascun dels 4 punts del Màrqueting Mix, inclourem els següents punts:

  • Accions específiques que emprendrem.
  • Recursos disponibles per aquestes accions.
  • Definir quins seran els responsables que portaran a terme aquestes accions.
  • Definir el moment i el termini en els que es duran a terme.
  • Valoració dels resultats.

 

PRIORITZACIÓ D’ACCIONS:

Per tal de definir correctament la priorització de les accions ens serà de gran utilitat fer servir la Matriu d’Eisenhower, que ens permetrà classificar d’una manera útil i molt visual aquesta part de la Fase Operativa.

Matriu d'Eisenhower 2016 06 02 Imatge 01

PREVISIÓ DE PRESSUPOSTOS I RESULTATS:

Hem de tenir molt present que, encara que tot el procés de planificació del màrqueting que podem haver realitzat hagi estat perfecte, tot això no ens servirà de res si no es tradueix en viabilitat econòmica.

Aquesta previsió econòmica s’haurà d’ajustar a la cultura financera de la nostra empresa, i serà interessant que fem partíceps a les persones més qualificades des del punt econòmic-financer, per tal de quantificar de manera més acurada quins seran els costos del llançament del nostre producte i la previsió de retornament de la inversió.

També considerem que sempre serà de gran utilitat tenir present el Cicle de Deming, per establir un procés de millora continua.

The PDCA cycle 009

Ferran

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s